.

 
Rekryterad av sorgen, 
fast som i en sekt. 
Kan du känna känslan, 
så har du tolkat mig korrekt. 
Jag säger det aldrig rakt ut, 
sådär direkt.